Farmakoterapie závislých na tabáku před elektivní operací. Klinická a komunikační specifika kuřáků.

Mnohé studie dokazují negativní vliv kouření na průběh operace a následné hojení ran. Je prokázána vyšší incidence komplikací, pomalejší a horší hojení ran u kuřáků. Pacient by měl přestat kouřit minimálně osm týdnů před plánovaným zákrokem. Vhodně cílená intervence lékaře nebo zdravotní sestry zde může významně pomoci, stejně jako nabídka pomoci s odvykáním kouření ze strany lékárníka. Lékárníci a farmaceutičtí asistenti zde mají velký prostor k edukaci pacientů a možnost jim pomoci se připravit na zákrok, stejně jako na pobyt v nekuřáckém prostředí nemocnice.

 

Vzdělávací plán

  • Mechanismus závislosti na tabáku
  • Farmakoterapie a její nežádoucí účinky – zkušenosti z ICRC FN U sv. Anny v Brně
  • Nejčastější obavy a námitky kuřáků
  • Jak pracovat s nemotivovaným pacientem – rolling with resistance
  • Individuální trénink s herci – v Brně budou probíhat v simulačním centru ICRC FNUSA

 

Cíl kurzu

Cílem kursu je umožnit lékárníkům, kteří pomáhají pacientům při odvykání kouření nácvik zvládání náročných komunikačních situací s profesionálními herci, rozšířit svoje znalosti o pomoci závislým na kouření.

 

Harmonogram

9:00 – 9:10        Zahájení
9:10 – 9:20        Vzdělávací plán kurzu - očekávání účastníků
9:20 – 10:00 Mechanismus závislosti na tabáku
10:00 –10:15 Přestávka
10:15 – 11:00 Farmakoterapie a její nežádoucí účinky
11:00 – 12:00 Nejčastější obavy a námitky kuřáků - individuální trénink s herci
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:30 Jak pracovat s nemotivovaným pacientem – rolling with resistence - individuální trénink s herci
14:30 – 15:00 Přestávka
15:00 – 16:30 Využití krátké strukturované intervence v lékárně - individuální   trénink s herci
16:30 – 16:45 Závěr kurzu

 

Lektoři:

MUDr. Ondřej Sochor, PhD.

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, PhD

 

Poster ke shlédnutí zde: