V projektu SCOPE (Swiss National Science Foundation) bude proškoleno celkem 40 lékařů na téma „Jak správně komunikovat s pacienty o závislosti na tabáku vedoucí ke zvýšené jejich motivaci při pokusů o odvykání kouření“.
Školení vychází z osvědčeného Švýcarského modelu, který chceme v rámci projektu ověřit v České Republice (MUDr. Ondřej Sochor, Ph.D.) a v Armenii (Narine Movsisyan, MD). Proškolení lékaři budou po čase kontaktování za účelem zajištění zpětné vazby - zda jsou získané poznatky aplikovatelné i na českou populaci. Každý z proškolených lékařů by měl model otestovat na minimálně 4 pacientech, tj získané poznatky ze školení budou otestovány minimálně na počtu 160 lidí. Získané poznatky poslouží pro lepší integraci Švýcarského modelu odvykání kouření do dalších zemí s podobnou mentalitou.

Výběr účastníků probíhá pomocí pozvánek rozeslaných prostřednictvím pověřených osob na Masarykově Univerzitě (Studenti lékařské fakulty), Intranetu vybraných nemocnic (FNUSA, FN Bohunice), praktickým lékařům z databáze Kardiovize