Nové trendy v poradenství ke zdravému životnímu stylu

  • novinkou v podpoře zdraví je wellness koučink,
  • wellness koučink se hodí při změně životního stylu a k dosažení lepšího fyzickéhoi duševního zdraví, 
  • wellness kouč respektuje klientovy předchozí zkušenosti, možnosti a staví na jeho silných stránkách,
  • v České republice není zatím wellnes koučink dostupný.

Ve světě se nedávno objevil nový trend v oblasti wellness, který přispívá k celkovému zlepšení zdraví, kondice a duševní pohody jedince – wellness koučink. Jeho základy nalézáme v poradenské psychologii, pozitivní psychologii, prevenci, na řešení orientované terapii a v motivačních rozhovorech. Wellness koučink pomáhá nalézt a udržovat cestu k vyváženějšímu a spokojenějšímu já, podporuje osobní rozvoj. Je vhodný při plánování zdravého životního stylu, rozvíjení radosti, pocitu štěstí a naplnění, zkoumání nových osobních možností, vytváření životní rovnováhy či posilování resilience (odolnosti, schopnosti vyrovnávat se s obtížemi). Využívá společného nalézání řešení s trénovaným koučem, zohledňuje minulé zkušenosti a nastavuje dosažitelné budoucí cíle.

Wellness kouč je trénovaný expert, který pomáhá klientovi v procesu změny životního stylu nebo změny chování. Kouč vystupuje jako klientův partner v blízkém a dynamickém vztahu. Wellness kouč staví na silných stránkách klienta. Vytváří respektující důvěrné společenství s jedincem (avšak i skupinou), pomáhá odhalit jedinečné silné stránky a zvládací strategie, pomáhá lidem optimisticky nahlížet na jejich osud, vštěpuje naději, pomáhá přerámovat (změnit náhled) situace a jejich řešení, posiluje jedince k tomu, aby byli kompetentní pro zvládání pozitivních změn.

Wellness koučink zapadá do širší skupiny koučinku zdraví („health coaching“). Tento celostně zaměřený přístup se podílí na přesunu péče z nemocnic blíže pacientům. Hodí se zvláště při zvládání dlouhodobých onemocnění, kdy pomáhá pacientům učit se, jakým způsobem se co 

nejefektivněji vypořádat s onemocněním. Interakce pacienta se koučem podporuje jedince k aktivnějšímu přístupu k jeho zdraví. Pacient není pouze pasivním příjemcem lékařské péče, ale sám hraje významnou roli při uzdravovacím procesu. Kouč napomáhá pacientovi 

uvědomovat si vlastní léčebný potenciál a dodává mu jistotu při volbě zdraví podporujících možností. Pacient přijímá náhled, že i on sám nese zodpovědnost za své zdraví a je v jeho kompetenci výsledný stav pozitivně ovlivnit

Ačkoliv je wellness koučink teprve na začátku, již přichází první podložené důkazy o jeho účinnosti a publikace nasvědčují tomu, že v sobě skrývá obrovský potenciál ke zlepšení tělesného i duševního zdraví. Například u 177 účastníků studie, kteří byli koučování certifikovanými wellness kouči po dobu 12 týdnů v rozsahu 30 – 60 minut, byla pozorována prokazatelná změna ve zlepšení motivace v sedmi oblastech souvisejících s pohodou a kvalitou života: životní spokojenost, úroveň energie, zdravá váha, fyzická aktivita, zdravá výživa, mentální/emoční zdatnost, kontrola nad zdravím. 

A jak koučování probíhá v praxi? Na začátku série přibližně půl- až hodinových sezení si klient s koučem ujasní potřeby a cíle pro zlepšení jedincovy pohody a klient kouče seznámí se svými dřívějšími zkušenosti s podobně zaměřenými tématy zdraví. Při vstupním pohovoru může být posouzena klientova motivace k provedení změny a sestaví se předběžný plán, jak se pohnout kupředu. Klient si ujasní svá očekávání a kouč ho seznámil s možnostmi, které mu může wellness koučink nabídnout. Na základě klientových možností, znalostí a zázemí předloží kouč klientovi návrhy s ohledem na jeho vyznávané hodnoty. Klient se pak každý týden posouvá k cíli skrze konkrétně vytyčené kroky, dokud nedosáhne trvale udržitelného žádoucího stavu.

Doufejme, že i v České republice budou brzy k dispozici první wellness kouči.

MUDr. Veronika Šikolová

Kontakt

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)

Pekařská 53, 656 91 Brno - Budova C1, 3. nadzemní podlaží (NP)

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tel.: 543 185 592, Mobil: 603 299 683

Partneři

V rámci projektu Kardiovize Brno 2030 spolupracujeme s řadou významných organizací a institucí. Cílem je nejen zkvalitnění a rozšíření naší výzkumné činnosti, ale také spolupráce v oblasti intervence. Jsme rádi, že mezi spolupracující subjekty patří: 

 

 

Pokud byste s námi v oblasti prevence chtěli spolupracovat, kontaktujte nás na infokardiovize@fnusa.cz.